Součástí našeho školního vzdělávacího programu je 'doprovodný program'. Téma doprovodného programu je na každý školní rok jiný. Již jsme tak procestovali celý svět, poznali kraje ČR, zažili pohádkový svět a mnoho dalšího nás čeká.

 

 

Já jsem muzikant 2022/2023 - Tento rok si každý měsíc představíme jeden z hudebních nástrojů, čeká nás spousty zpěvu, malování a praktické výuky na hudební nástroj.

Za zvířátky na statek 2021/2022 - Tento program je zaměřen na naše zvířátka, která můžeme potkávat v přírodě i na statku.

Projdeme se po ZOO 2020/2021 - Seznámení se s exotickými zvířátky, která budou předem vybrána.

Barevný rok duhy 2019/2020 - V tomto roce se naučíme různé barvy, kdy budeme společně tvořit, malovat, zpívat a hrát si s barvami.

Ten umí to a ten zase tohle a všichni dohromady udělají moc - řemesla a povolání 2018/2019 - Představení různých druhů povolání, kdy si jeden den v měsíci popovídáme o jednom z vybraných řemesel.

Sportem ku zdraví rok 2017/2018 - Cílem tohoto programu je den v měsíci děti seznámit se spoustou zajímavých druhů sportů, naučit se bezpečně sportovat, zvládat překážky, umět přijmout prohru. Naučit sport, že je zábava a velmi prospívá našemu zdraví.

Z pohádky do pohádky rok 2016/2017 - Jednou měsíčně se společně ve školce po celý den ocitneme v pohádce. Budeme si pohádkově hrát, povídat, výtvarně tvořit a číst v pohádkových knihách.

Procházky po krajích českých rok 2015/2016 - V tomto roce jednou v měsíci věnujeme jeden celý den jednomu vybranému kraji a seznámíme se s tradiční kuchyní a historickými památkami.

Cesta kolem světa rok 2014/2015 - Každý měsíc jeden den navštívíme některý z kontinentů nebo zemi.