Ceník

31.08.2021 09:52

Školkovné - 4200,- Kč pro děti od tří let věku

Školkovné - 5200,- Kč pro děti do tří let věku

V měsíci, kdy Vaše dítě dovrší věku tří let bude školkovné 4 200,- Kč.

Stravné - 52,- Kč.

 

Školkovné se hradí vždy k 15 - tému dni v měsíci na účet naší školky. Číslo účtu je 233979280/0600 Moneta Money Bank.

Stravné se hradí v kanceláři  do 20 tého dne v měsíci za předchozí měsíc.