Zřízení účtu pro platbu ŠKOLKOVNÉHO

01.04.2020 06:59

Dobrý den Vážení rodiče, platbu ŠKOLKOVNÉHO

 ve výši 3500 Kč. měsíčně je vždy splatný k 20 dni daného měsíce na účet číslo: 233979280/0600.

PRO PLATBU POUŽIJTE VŽDY VARIABILNÍ SYMBOL VAŠEHO DITĚTE, KTERÝ VÁM BYL PŘIDĚLEN. 

PLATBA STRAVNÉHO BUDE VŽDY V KANCELÁŘI ŘEDITELNY NEJPOZDĚJI K 20 DNI MĚSÍCE PŘEDCHÁZEJÍCÍHO