Zde naleznete formulář čestného prohlášení pro přijetí do naší školky.

Čestné prohlášení.pdf