Organizace dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředili na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce, …) a podobně. Výjimkou také nejsou půl denní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto budou rodiče seznámeni vždy v dostatečném předstihu.

Harmonogram dne

6.30-8.30 příchod dětí do školky, volné hry

8.50 raní rozcvička, svačina

Dopolení zaměstnání dle školního vzdělávacího programu, pobyt venku

Oběd, poté polední klid

Rozcvička, svačina odpolední zájmová činnost, volné hry, vyzvednutí dětí do 17.00