Zde naleznete přihlášku do naší školky, včetně formuláře pro potvrzení od obvodního lékaře Vašeho dítěte.

Přihláška k zápisu do MŠ Opus (1).pdf