Zde naleznete přihlášku do naší školky, včetně formuláře pro potvrzení od obvodního lékaře Vašeho dítěte.

Přihláška do školky.pdf

Přihláška do školky - vyjádření lékaře.pdf