Zde naleznete smlouvu o poskytování našich služeb, která je nedílnou součástí přihlášky do naší školky. 

Smlouva o poskytování služeb